استاد دانشگاه حکیم سبزواری گفت: نقش حوزه علمیه جهت دهی به علوم است که توسط دانشگاه ها تولید و تدریس می شود.

حسین میزائی نیا در گفت و گو با بصیرسبزوار با بیان اینکه علوم دانشگاهی می تواند در راستای تسهیل زندگی روزمره ما نقش بسزای را داشته باشد اظهارداشت: حوزه علمیه با نقش هدایت گر و راهنمای علوم دانشگاهی این علوم را به سمت مسیر صحیح و الهی رهنمون می کند.

 

وی با اشاره به اینکه متاسفانه عدم تبیین موانع سر راه این وحدت تا کنون سبب شده است تا برخی از افراد مسئول در دانشگاه وحوزه تعبیرات متفاوتی از وحدت  داشته باشند ادامه داد: نبود روشنگری ها و عدم تبیین ها سبب شده است تا همدلی لازم برای حرکت این دوقشر فرهیخته در کنار هم ایجاد نشود.

 

میرزایی نیا به برخی تقابل ها از سوی افراد نا اگاه نسبت به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: عدم شناخت کافی در بین طرفین در برخی موارد سبب می شود تا اتهامات بی اساسی نسبت به این دونهاد و افراد فعال زده شود که متاسفانه در این موارد کم کاری در حوزه روشنگری دیده می شود.

 

استاد دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه شناخت از ظرفیت های موجود در دانشگاه و حوزه می تواند به همراهی و وحدت بیشتر این دو نهاد کمک کند ادامه داد: باید این ظرفیت ها شناسایی شده و به کمک یکدیگر بشتابند.

 

وی ادامه داد: مادامی که برخی از سیاسیون  از علمای حوزوی و اساتید دانشگاهی در جهت رسیدن به اهداف حزبی خود استفاده کنند نمی توان به هدف مقدس وحدت دست پیدا کرد.

 

میرزایی نیا شرح صدر و مدارا کردن دو قشر با هم را نیز از جمله دیگر راهکارها برای ایجاد هرچه بیشتر وحدت دانست.

 

انتهای پیام/