استاد حوزه علمیه سبزوار گفت: هنگامی وحدت در کردار و لسان افراد ظاهر میشود که درابتدا به وحدت معتقد باشیم.

حجت الاسلام اخباری در گفت و گو با بصیرسبزوار با بیان اینکه برای بروز و ظهور وحدت در رفتار بایستی انسانها معتقد به وحدت و فواید آن شوند اظهارداشت: وقتی مسئولین دانشگاهی و حوزوی به وحدت معتقد شده و راه پیشرفت را در آن پیدا کنند است که لسان و کردار آنها نیز وحدت را نشان خواهد داد.

 

 

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در بیانات خود حوزه را به انقلابی بودن و انقلابی ماندن توصیه کرده است تصریح کرد: این توصیه تنها برای حوزه نیست بلکه دانشگاه ها نیز باید انقلابی بوده و در مسیر انقلاب گام بردارند و اینگونه است که وحدت رویه در بین هر دوقشر نمایان می شود.

 

اخباری در ادامه با اشاره به اینکه روا نیست شخصی که در محیط دانشگاهی از امکانات کشور و نظام استفاده می کند برخلاف و در جهت تضعیف نظام و ولایت حرفی را به زبان آورد تاکید کرد: شخصی که چنین رفتار کند قصدش تخریب ذهن افرادی است که به واسطه درس او از وی تاثیر می گیرند.

 

استاد حوزه علمیه وحدت را مهم ترین عمال پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: پیروزی ما در تمام مراحل حساس انقلاب و پس از انقلاب متاثر از وحدت در بین تمام اقشار به ویژه قشر فرهیخته بوده است.

 

وی با بیان اینکه دشمن نیز امروز به این نتیجه رسیده است که در صورت وحدت بین حوزویون و دانشگاهیان به اهداف خود دست پیدا نخواهد کرد تصریح کرد: متاسفانه هرروز شایعاتی در باب ایجاد تفرقه در بین این دوقشر توسط دشمنان انقلاب ایجاد و نشر داده می شود.