نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: فشار پارلمان اروپا برای دست کشیدن ایران از فعالیت های موشکی از نتایج برجام است.

حسین مقصودی در گفت و گو با بصیرسبزوار با بیان اینکه قصد و نیت آمریکا و هم پیمانانش از ابتدا در بازی برجام ایجاد برجام های بعدی علیه ایران بوده است ادامه داد: پارلمان اروپا با این اقدامات خود سعی در زمینه سازی برای آغاز مذاکرات دیگر و گرفتن امتیازات بیشتر در خصوص برنامه موشکی دارد.

 

وی با اشاره به اینکه برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نبوده و به هیچ عنوان تعطیلی بردار نیست ادامه داد: در حال حاضر قدرت دیپلماسی ما وابسته به قدرت نظامی ما است و هرچه این قدرت افزایش پیدا کند قدرت چانه زنی ما نیز در منطقه و جهان بیشتر خواهد شد.

 

مقصودی در ادامه با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب در خصوص برنامه موشکی سرلوحه و سرمشق ما قرار خواهد داشت تاکید کرد: مقام معظم رهبری بار ها این جمله را فرموده اند که برنامه موشکی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و ما نیز نباید اجازه دخالت به هیچ کشوری را در این خصوص بدهیم.

 

نماینده مردم سبزوار با اشاره به اینکه در حال حاضر بی اعتمادی در بین کشورهای جهان نسبت به آمریکا ایجاد شده است تصریح کرد: در حال حاضر آمریکا با به رسمیت شناختن قدس به عنوان رژیم جعلی اسرائیل مورد هجوم دیپلماسی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی قرار گرفت و این موضوع نشان می دهد که آمریکا دیگر ابرقدرت و یکه تاز جهان نیست.

 

وی با اشاره به اینکه عکس العمل ما در خصوص رفتارهای پارلمان اروپا باید محکم قاطع و اثر گذار باشد تاکید کرد: ادامه دادم مسیر موشکی باید رقدرت تر از گذشته دردستور کا ما قرار گیرد.

 

انتهای پیام/