مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید خراسان رض.ی گفت: 100صندوق خرد روستایی در روستاهای استان خراسان رضوی ایجاد می شود.

علی آبیلی در گفت و گو با بصیرسبزوار بابیان اینکه ایجاد ۹۰۰صندوق خرد ملی برای بانوان روستایی در کل کشور در نظر گرفته شده است اظهارداشت: سهم استان خراسان رضوی از ایجاد صندوق های خرد بانوان روستایی در سال جاری ۱۰۰صندوق قرار داده شده است.

 

وی با بیان اینکه برای ایجاد صندوق ها و شناسایی روستاها و ظرفیت های موجود درآنها واحدهای ترویج جهاد کشاورزی در سراسر استان اقدام به آموزش و توجیه بانوان روستایی کرده اند ادامه داد: پس از این آموزش ها و شناسایی ظرفیتهای روستاهای هدف شناسایی و تسهیلات به بانوان روستا ارائه خواهد شد.

 

آبیلی در ادامه با بیان اینکه سهم سبزوار از این تعداد صندوق خرد روستایی بانوان ۵صندوق است تصریح کرد: دراین طرح با ایجاد صندوق و افتتاح حساب بانوان روستایی و ایجاد سپرده گذاری در آن تا سقف ۲و نیم میلیون تومان صندوق کارآفرینی مبلغ ۲۵ میلیون وام ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار خواهد داد.

 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح تجمیع سرمایه های خرد سرگردان در روستاها است ادامه داد: با این روش مبالغ خرد در یک محل جمع شده و زمینه ایجاد مشاغل خانگی که در یک روستا مزیت دارد را فراهم می کند.

 

وی با بیان اینکه توجه ویژه به مزیت های تولید در روستا در این طرح از اهمیت برخوردار است تاکید کرد: با این روش می توان اقتصاد محلی را به اقتصاد منطقه ای و بین المللی پیوند زد.

 

انتهای پیام//