سخنگوی شواری شهر سبزوار گفت: دغدغه شوار درحوزه عمرانی تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام است.

به گزارش بصیرسبزوار،زهرا بخشی ظهرامروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه چندین پروزه عمرانی طی چند سال گذشته در شهر کلنگ زنی شده و به صورت نیمه تمام مانده است اظهارداشت: در بسیاری از پروزه دلیل اول در نیمه تمام ماندن مشکلات مالی و اعتباری نبوده و مشکلاتی  ازقبیل نوع کاربری و مالکان داخل پروزه دخیل است.

 

وی با اشاره از ابتدای شروع به کار شورای شهر در دوره پنجم ۲۱جلسه رسمی شورا تشکیل شده است ادامه داد: نگاه شورای پنجم بر استفاده از تمام ظرفیت های کارشناسی و بهره برداری از نظرات کارشناسی مشاوران و صاحب نطران است.

 

بخشی در ادامه با اشاره به اینکه مهم ترین رسالت شورای شهر در این دوره را ایجاد و راه اندازی مرکز پژوهشهای شورای شهر می داند بیان کرد: در تمام مصوبات سعی شده است تا پیوست های مطالعاتی زیست محیطی فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شود.

 

عضو شورای شهر سبزوار با با بیان اینکه ایجاد درآمد پایدار به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های تمام اعضا است ادامه داد: استفاده از ظرفیت پروزه بین المللی جاده ابریشم در سبزوار و ایجاد دبیرخانه این پروژه می توانداست که م یتواند نقش موثری در این راستا داشته باشد.

 

بخشی در ادامه با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر نماینده تمام شهروندان بوده و هیچ نگاه تبعیضی بین محلات وجو ندارد تاکید کرد: در حال حاضر ۱۲تا ۱۴ پروزه عمرانی در سطح شهر وجود دارد که براساس نیاز محلات مختلف در حال تکمیل شدن است.

 

سخنگوی شواری شهر سبزوار به مختومه شدن پرونده زمین خواری در سبزوار به نفع بیت المال اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با نقش ویژه شهردار سبزوار این پرونده مختومه و رای به نقع شهرداری صادر شده است.

 

انتهای پیام/