رئیس اداره هواشناسی سبزوار از کاهش 93درصدی بارش در پاییز امسال نسبت به دوره آماری خبر داد.

محمد سیاح عطار در گفت و گو با بصیرسبزوار با بیان اینکه از ابتدای دوره بارشی در پاییز و با گذشت ۸۰روز از این فصل تنها ۲میلیمتر بارندگی در سبزوار خ داده است اظهارداشت: این مقدار بارش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۳درصد و در مقایسه با دوره آماری ۹۳درصد کاهش داشته است .

 

وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی و جهانی نقش عمده و پررنگی را در افزایش دما و کاهش بارندگی ها دارد تصریح کرد: میانگین دما در مدت ۸۰روزه پاییز در حدود ۱۶٫۱درجه بوده و این دما در مقایسه با دوره اماری و سال گذشته از ۶دهم درجه افزایش برخوردا شده است.

 

سیاح عطار در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون میزان بارندگی ها در مناطق پرباران کشور نیز به حد مطلوب خود نرسیده تاکید کرد: تغیرات دمایی و اقلیمی در کل جهان به سمت خشکسالی و کاهش نزولات است.

 

رئیس اداره هواشناسی سبزوار با اشاره به اینکه از دیگر موارد ی که در روند افزایش دما می توان به آن اشاره کرد: تغییر بارش از حالت برف به صورت باران است که باعث کاهش قدرت جذب و همچنین ایجاد سیلاب و روان ابها در سطح زمین می شود.

 

وی با بیان اینکه از بین رفتن پوشش های گیاهی و بارش های به صورت باران علاوه بر خساراتی که برای مردم ومناطق کشاورزی با تخریب در پی دارد افزود: ابن نوع از بارش ها سبب افت سفره های اب زیرزمین شده و کمبود آب را برای سال ها آینده بیشتر می کند.