در شامگاه شنبه هجدهم آذر57 مصادف با شب تاسوعا، مردم در خیابان بیهق در محل توزیع کپسول های گاز تجمع کرده بودند. ازدحام مردم در آن شب به یک نوع اعتراض علیه رژیم شاه تبدیل شد!

به گزارش بصیر سبزوار،در شامگاه شنبه هجدهم آذر۵۷ مصادف با شب تاسوعا، مردم در خیابان بیهق در محل توزیع کپسول های گاز تجمع کرده بودند. ازدحام مردم در آن شب به یک نوع اعتراض علیه رژیم شاه تبدیل شد! رژیم شاه هم برای اینکه جمعیت را پراکنده کند، ابتدا از گاز اشک آور استفاده کرد و بعد هم اقدام به تیر اندازی به سوی مردم کرد. در آن شب دو نفر شهید شدند.

شهادت این دو شهید نه تنها باعث کاهش تظاهرات نشد، بلکه آغازی بود برای تظاهرات بیشتر و حضور پرشور تر در صحنه!

با گذشت چند روز از تاسوعا حسینی، شامگاه یازدهم محرم ۱۳۹۹ مصادف با سه شنبه مورخ ۲۱ آذر ۵۷، اخباری مبنی بر راهپیمایی طرفداران شاه از فلکه سی هزار متری به سوی خیابان بیهق منتشر شد؛ از آن طرف هم دستور تیراندازی به ماموران شهربانی داده شد تا با این کار از شاه دوستان حمایت کنند.

با انتشار این اخبار، غوغایی در شهر برپا شد. روحانیون شهر از جمله آیت الله علوی و حجت الاسلام افقهی که در مواقع حساس امور را عهده دار بودند، اینبار نیز جلسه فوق العاده ای ترتیب دادند و تصمیماتی گرفتند.

صبح روز ۲۲ آذر، طرفداران شاه راهپیمایی خود را از میدان سی هزار متری به سمت مسجد جامع آغاز کردند.

از آن طرف هم جمعیت چشمگیری از انقلابیون سبزوار در مسجد جامع و خیابان های اطراف تجمع کرده بودند تا مانع از حرکت مخالفان به سمت خیابان بیهق و خرابی های بیشتر شوند.

حدود ساعت ۱۲ – ۱۲:۳۰ ماموران شهربانی حمله علیه انقلابیون را با تیر هوایی آغاز کردند، که در آن حمله تعدادی شهید و تعداد زیادی مجروح شدند.

پس از اتمام حمله ماموران شهربانی و انتقال اجساد و مجروحین، روستاییانی که مقابل وضو خانه مسجد جامع نشسته بودند و سفره های نان خودرا پهن کرده بودند، همان جا به رگبار بسته شدند و سفره نان شان اغشته به خون شان شد…

در پی حوادث خونین ۱۸ تا ۲۲ اذر سبزوار، نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای ملی، در تاریخ ۲۳ آذر ۵۷، با ارسال نامه ای اعتراض آمیز به ریاست وقت مجلس، مراتب اعتراض خود را اعلام کردند؛