معاون امور توان بخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضی گفت: 30 درصد ساختمان های اداری خراسان رضوی برای معلولین مناسب سازی شده اند

به گزارش بصیر سبزوار مسعود فیروزی در افتتاحیه همایش ملی به توان آسمان ویژه آثار معلولین با بیان اینکه مناسب سازی ساختمان ها و معابر برای استفاده معلولین از اولویت های این اداره است بیان داشت:۳۰ درصد از ساختمان های دولتی برای معلولین مناسب سازی شده و متاسفانه ۹۰ در صد از معابر شهری مشهد مقدس برای استفاده معلولین مناسب نمی باشد

وی با بیان اینکه: ایجاد ارتباط بین معلولین و دیگر افراد جامعه نیازمند ایجاد فضاها و راهکارهای مناسب است تصریح کرد: برگزاری همایش ها و مراسمات ویژه معلولین راهکار مناسبی برای افزایش این ارتباط  مناسب است.

فیروزی با اشاره به جمعین ۷ میلیون نفری خراسان رضوی عنوان کرد: ۲۱۰ هزار نفر از این افراد دچار معلولیت بوده و تنها ۵۴ درصد از این تعداد شناسایی و دارای پرونده می باشند.

معاون اداره کل بهزیستی با اعلام اینکه ۴۰ درصد از معلولین دچار نقص حرکتی و ۳۵ درصد معلولین ذهنی می باشند تاکید کرد:مناسب با نوع معلولیت هر فرد مناسب سازی و تامین امکانات صورت گیرد.

رییس اداره بهزیستی سبزوار در این همایش با بیان اینکه فراهم کردن فرصت شکوفا شدن استعداد ها وظیفه این اداره است تاکید کرد برگزاری همایش به توان آسمان گامی در راستای تحقق این اهداف است.

مرضیه کسرایی با اشاره به اینکه این همایش در دو بخش ویژه برای افراد معلول و آزاد برگزار کرده است ادامه داد:۴۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیر خانه همایش ارسال شده که پس از برگزاری همایش به صورت کتاب منتشر خواهد شد.