رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از ارزیابی 200نوع محصول غذایی آرایشی و بهداشتی در طرح pms خبر داد.

به گزارش بصیرسبزوار محمد عبداله زاده در حاشیه بازدید از محصولات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسیاری از فرآورده های غذایی پس از تولید و در طول مدت زمانی که که به دست مصرف کننده نهایی می رسد دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی می شود اظهارداشت: در این طرح محصولات مورد نظر توسط کارشناسان در خصوص تغییرات فیزیکی شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

وی با اشاره به اینکه حفظ امنیت و سلامت غذایی از مهم ترین و ظایف دانشگاه علوم پزشکی در سطوح مختلف است تاکید کرد: برخی از این تغییرات میکروبی در محصولات می تواند امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره بیاندازد که این بازدید های دوره ای از این تهدید جلوگیری می کند.

 

سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در ادامه با بیان اینکه ۲۰۰نوع محصول تولید شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها و همچنین مواد بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفته است تصریح کرد: از این تعداد مواد ۱۴۴مورد محصولات تولیدی در عرصه ملی و ۳۶مورد نیز محصولات تولید شده در شهرستان مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته است.

 

وی ادامه داد: پس از نمونه برداری و ارجاع به آزمایشگاه های دانشگاه ۴۰۲ مورد آزمون های شیمیایی و ۲۵۸ مورد آزمون های میکروبی بر روی محصولات انجام شده است.

 

عبداله زاده با بیان اینکه در این طرح نمونه برداری هلپا از محصولات ملی هم صورت گرفته است تاکید کرد: در صورت وجود مغایرت های بهداشتی در محصولات نتایج آزمایش ها به معاونت غذا و دارو ارسال خواهد شد.

 

انتهای پیام/