رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: از ابتدای امسال جاری تاکنون، 37 فقره جواز تاسیس و توسعه صنعتی در سبزوار صادر شده است.

علی امیدبخش  گفت و گو بصیر سبزوار با بیان اینکه  از ابتدای امسال جاری تاکنون، ۳۷ فقره جواز تاسیس و توسعه صنعتی در سبزوار صادر شده است اظهار داشت:   ایتن تعداد صدور جواز توانسته حجم سرمایه گذاریپنج میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال و اشتغال سه هزارو ۷۴۱ نفریرا برای شهر ایجاد کند.

وی افزود: همچنین در این مدت، تعداد ۲۴ فقره جواز با پیش بینی سرمایه ثابت ۷۴۷ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۴۵۲ نفر صادرشد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار همچنین ادامه داد: میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنعت سبزوار بر اساس پروانه های بهره برداری صادر شده در هفت ماه اول امسال ۶۸۵ میلیارد ریال است که این عدد در مدت مشابه ۲۹۷ میلیارد ریال بود.

امید بخش صدور پروانه بهره برداری واحد تولیدی بتن سبک با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت ۱۹۵ هزار تن درسال و گازرسانی و تامین برق به طرح فولاد سبزوار را از فعالیت های موثر اداره صنعت ، معدن و تجارت در نیمه نخست سال جاری دانست.

وی اظهار کرد: در این مدت چهار طرح صنعتی با میزان سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۰۰ نفر بهره برداری شد و جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه احداث واحد فروسیلیکو منگنز انجام شد.

امیدبخش افزود: با وجود برخی مشکلات در بخش صنعت کشور، تعدادی از واحدهای بزرگ صنعتی سبزوار شامل شرکت کابل خودرو، داروسازی طاها ، کشتارگاه مرغ بیهق مجوز طرح توسعه دریافت کردند.