مدیر گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری از مستندسازی و حفاظت کاشیکاری ایوان جنوبی مسجد جامع سبزوار با همکاری گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار مجتبی کاویان گفت: هدف ما هماهنگی و هدایت بهتر عملیات مرمتی مسجد جامع سبزوار به ویژه در حوزه تزیینات معماری است.
وی افزود: طبق توافقات اولیه و با توجه به ارزش رنگی و اصالت ساخت کاشی کاری فعلی ایوان جنوبی، در خصوص بحث‌هایی که برای خطرات ریزش برخی از کاشی‌ها وجود دارد.
مدیر گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مقرر شده دانشجویان مرمت دانشگاه حکیم سبزواری، مستندسازی اولیه و آسیب شناسی کاشیکاری ایوان جنوبی را انجام داده، یک به یک کاشی‌های هفت رنگ در نمای ایوان آسیب نگاری گردیده و راهکار‌های مرمت و حفاظت آن‌ها پیشنهاد کرده و برای قسمت‌های کوچکی که آسیب دیده است، طرح‌های مرمتی تهیه کنند.
کاویان افق مثبتی که در همکاری‌های مسجد جامع و دانشگاه حکیم سبزواری پدیدار شده را مرهون تدبیر امام جمعه سبزوار دانست و گفت: امید است هماهنگی انجام شده در این زمینه به الگویی برای دیگر همکاری‌ها در حوزه شهر و شهرستان تبدیل شود.
انتهای پیام/