نتایج آزمون جذب کارشناس حسابداری جهت شبکه خوشاب و داورزن و کارشناس فناوری اطلاعات شبکه جوین اعلام شد.

به گزارش بصیر سبزوار، نتایج آزمون جذب کارشناس حسابداری جهت شبکه خوشاب و داورزن و کارشناس فناوری اطلاعات شبکه جوین به ترتیب نمره علمی به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم به توضیح است بر اساس لیست داوطلبان شرکت کننده در آزمون به ترتیب بالاترین نمره علمی که در هر رشته به تعداد مورد نیاز ۱ نفر انتخاب و پس از بررسی مدارک و تأیید صحت آنها، جهت سیر سایر مراحل به شرکت طرف قرارداد معرفی خواهند شد.

ردیف نام نام و نام خانوادگی نمره مدرک
۱ حسین نقابی ۱۴ کارشناس IT
۲ مجتبی حسین لو ۱۱ کارشناس IT
۳ مجتبی حکم آبادی ۱۱ کارشناس IT
۴ علی فرهودفر ۱۱ کارشناس IT
۵ محمد رضا بهرامیه ۱۰ کارشناس IT
۶ سید یوسف خاتمی نژاد ۱۰ کارشناس IT
۷ ابوذر شیخ امیرلو ۱۰ کارشناس IT
۸ ابوالقاسم عباس آبادی عربی ۱۰ کارشناس IT
۹ علی شمس آبادی ۸ کارشناس IT
۱۰ حمید طاهرنژاد ۸ کارشناس IT
۱۱ مصطفی لطفی قهرمانلو ۷ کارشناس IT
۱۲ امیر نقابی ۷ کارشناس IT
۱۳ احمد ارگی ۶ کارشناس IT
۱۴ ابوالقاسم رسته ۶ کارشناس IT
۱۵ احسان صالح آبادی ۵ کارشناس IT
۱۶ مجید علیزاده ۳ کارشناس IT
۱۷ رضا رامشینی ۳ کارشناسIT
ردیف نام و نام خانوادگی نمره مدرک
۱ جواد احمدی نسب ۱۵.۷۵ کارشناس حسابداری
۲ حمید مزینانی ۱۴ کارشناس حسابداری
۳ سعید داورزنی ۱۲.۷۵ کارشناس حسابداری
۴ حسن نگاری ۱۲ کارشناس حسابداری
۵ سید مهدی داوری ۱۰ کارشناس حسابداری
۶ مصطفی مزینانی ۱۰ کارشناس حسابداری
۷ سید هادی قریشانی ۸.۲۵ کارشناس حسابداری
۸ احمد بروغنی ۷ کارشناس حسابداری
ردیف نام و نام خانوادگی نمره مدرک
۱ ناصر نور آبادی ۱۹.۵ کارشناس حسابداری
۲ سید محمد مرتضوی نژاد ۱۶ کارشناس حسابداری
۳ احمد لطیفی منش ۱۶ کارشناس حسابداری
۴ عباس آقایی ۱۳.۵ کارشناس حسابداری
۵ حسین یعقوبی ۱۲ کارشناس حسابداری
۶ جواد شبانی ۱۱.۷۵ کارشناس حسابداری
۷ سید رباط جزی ۱۱.۵ کارشناس حسابداری
۸ علی اصغر حیدری ۱۱.۵ کارشناس حسابداری
۹ هادی عروجی ۱۱.۲۵ کارشناس حسابداری
۱۰ سعید سلطان آبادی ۱۰.۷۵ کارشناس حسابداری
۱۱ سید مهدی حسینی ۷.۷۵ کارشناس حسابداری