رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: چهار گروه متخلف شکار با همکاری ماموران یگان حفاظت محیط زیست، در شهرستانهای سبزوار، جغتای در مدت 2 شبانه روز دستگیر شدند.

حمیدرضا صادقی در گفت و گو بابصیرسبزوار با اعلام خبر دستگیری شکارچیان غیر مجاز اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت این اداره با همکاران ماموران محیط زیست جغتای، در بازرسی از منزلی مسکونی یک شکارچی متخلف در یکی از روستاهای توابع شهرستان جغتای ۲لاشه گوشت قوچ وحشی کشف کردند.

وی اظهار کرد: همچنین یک گروه متخلف که در منطقه شکار ممنوع ریوند اقدام به صید کرده بودند با گرفتار شدن در کمین ماموران یگان حفاظت محیط زیست سبزوار دستگیر و از آنها نیز ۲ لاشه قوچ وحشی کشف و ضبط شد

صادقی گفت: در عملیات گشت و پایش ماموران یگان حفاظت در بخش روداب سبزوار نیز یک متخلف که ۲ قطعه باقرقره شکار کرده بود دستگیر شد. از این شکارچی یک قبضه اسلحه تک لول و چها عدد فشنگ ساچمه زنی به دست آمد.
وی افزود: همچنین یک متخلف دیگر در اطراف سبزوار پیش از اقدام به شکار دستگیر شد که وی نیز یک سلاح تک لول و چهار فشنگ ساچمه زنی به همراه داشت. شکارچیان متخلف پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: بر اساس قوانین حفاظت محیط زیست شکار، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا تلف شده و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان محیط زیست جرم محسوب می شود.

صادقی گفت: یک متخلف نیز در مناطق اطراف سبزوار قبل اقدام به شکار دستگیر شد که از وی یک قبضه اسلحه تک لول و چهار فشنگ ساچمه زنی کشف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار با بیان اینکه  شکارچیان متخلف پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضایی شدند ادامه داد: بر اساس قوانین حفاظت محیط زیست شکار، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا تلف شده و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان محیط زیست جرم محسوب می شود.

 

قوچ و میش، کل و بز، آهو، روباه، کاراکال و گربه وحشی، شغال، مار شاخدار، مار جعفری، بزمجه و پرندگانی چون بالابان، عقاب طلایی، کبک، باقرقره شکم سیاه و زاغ بور از گونه های شاخص جانوری مناطق پروند و شیراحمد در سبزوار هستند.

شهرستان سبزوار دارای ۲ منطقه حفاظت شده شیراحمد و پروند با مساحت ۳۹ هزار هکتار و ۲ منطقه شکارممنوع ریوند و کمرقلعه با مساحت ۱۰۸ هزار هکتار است.