استاد حوزه علمیه گفت: پیروی از مکتب و سیره شهدا می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات ما در عرصه های سیاسی و اجتماعی روز دنیا باشد.

 

به گزارش بصیرسبزوار حجت الاسلام سید باقر اسلامی خواه عصر امروز در مراسم یادواره ۱۴شهید والامقام روستای کراب با بیان اینکه شهدا در بسیاری از عرصه ها زندگی برای ما الگوی مناسبی را به جای گذاشته اند اظهار داشت: بسیاری از مشکلات امروز مادر عرصه های سیاسی با اتکا به مکتبی که شهیدان از ان درس کپگرفته و به لقا الله پیوستند قابل حاپل است.

 

وی با اشاره به اینکه مهم ترین شعار شهدا که ان را به عمل بدل کردند ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار و قدرت های شیطانی بود تصریح کرد: این افراد مقاومت را به بهای جان خود خریدند و هرگز تن به ذلت در برابر زور و نزویر دشمن ندادند.

 

اسلامی خواه در ادامه به برخی افراد که امروز تمام دلبستگی شان به کدخدا است اشاره کرد و افزود: این افراد تنها را ه پیشرفت را گوش به فرمان بودن و مطیع ابرقدرت های پوشالی نظیر آمریکا بودن می دانند و ان درحالی است که امریکا و ایادی ان جز به استعمار کشیدن ملت ها فکر نمی کنند.

 

این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه هرکجا از راه شهدا فاصله گرفتیم ضرر و زیان ان گریبان ملت را گرفت عنوان کردک برای رسیدن به سعادتت در دنیا و اخرت باید از شاه راهی که شهدا از ان گذشته اند عبور کنیم و ان درست نقطه مقابل با مذاکره و لبخد با امریکا است.

انتهای پیام/