مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سبزوار گفت: برای نوسازی 150 کیلومتر شبکه فرسوده انتقال آب در سبزوار نیازمند 15 میلیارد تومان اعتبار هستیم.

به گزارش بصیر سبزوار،حسین ریاضی صبح امروز در مراسم زنگ آب در سبزوار با بیان اینکه ۱۵۰ کیلومتر شبکه انتقال آب در سبزوار دچار فرسودگی و هدرفت آب است اظهارداشت: برای تکمیل و نوسازی این مقدار شبکه نیازمند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

 

وی با اشاره به اینکه برنامه این شرکت تعویض و نوسازی چهل کیلومتر از شبکه فرسوده است ادامه داد: همزمان با این تعویض هشت هزار انشعاب مشترکین نیز تعویض و نوسازی خواهد شد.

 

ریاضی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون چهار هزار انشعاب مشترکین مورد بازدید قرار گرفته و تعویض شده است عنوان کرد: در شش ماه نخست سال جاری ۱۳ کیلومتر از شبکه فرسوده با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان نوسازی شده است.

 

مدیر عامل شبکه اب و فاضلاب سبزوار همچنین با بیان اینکه ۶۰۰ کیلومتر شبکه انتقال آب در سبزوار وجود دارد تصریح کرد: برای نگه داری و نوسازی هر کیلومتر از شبکه نیاز به دقت و نگهداری به موقع است.

 

وی با اشاره به اینکه موضوع کمبود آب در کل کشو رو به ویژه منطقه کحل زندگی ما بسیار جدی است تاکید کرد: نواخت زنگ آب در مدرسه می تواند هشدار جدی برای دان شاموزان و خانواده ها باشد.

 

ریاضی متوسط مصرف هر شهروند سبزواری در روز را ۲۰۰ لیتر عنوان کرد ادامه داد: این مقدار آب در تابستان امسال به دلیل شدت گرما افزایش یافت و در برخی از روزها موجب ایجاد بحران در شهر می شد که با مدیریت صحیح خوشبختانه مشکلی به وجود نیامد.
انتهای پیام/