مدیر کمیته امداد سبزوار از پرداخت بیش از 32 میلیارد و 490 میلیون ریال وام ها یاشتغالزایی به مددجویان سبزوار خبر داد.

 

به گزارش بصیر سبزوار، محمد داورزنی صبح امروز در جمع مددجویان سبزواری با اشاره به اینکه امروز خودکفایی و ایجاد اشتغال برا ی مددجویان مهم ترین اولویت این نهاد حمایتی است اظهارداشت: در سال جاری بیش از ۳۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال وام های اشتغالزایی به مددجویان پرداخت شده که ۲۵ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال آن در قالب ۱۴۲ فقره وام از منابع بانکی و ۳۹ فقره وام به ارزش هفت میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال در قالب ۳۹ فقره وام امدادی به مددجویان پرداخت شده است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه کمیته امداد آموزش و آماده سازی مددجویان را گام ابتدایی برای ایجاد مشاغل پایدار و با ظرفیت برای خودکفایی مددجویان می داند ادامه داد: طی شش ماه نخست و بر اساس تفاهم نامه هایی با مرکز فنی و حرفه ای سبزوار ۴۹۲ نفر از مددجویان دوره های مختلف آموزشی را گذرانده اند.

 

داورزنی همچنین با بیان اینکه مهم ترین راه برای پیشبرد اهداف کمیته امداد و تامین نیاز های جامعه تحت پوشش تنها از طریق مشارکت بدنه جامعه با این نهاد صورت می گیرد تصریح کرد: ایجاد راه های مختلف برای ارتباط بطن جامعه سبب شده است تا از ابتدای امسال تا کنون خیرین بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی را ازطرق مختلف به این نهاد برسانند.

 

وی عنوان کرد: درآمد کمیته امداد از ۴۴ هزار و ۶۵۴ صندوق موجود در سطح شهرستان از ابتدای سال تا کنون هفت میلیارد ریال بوده است.

 

وی همچنین از جمع اوری ۱۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال زکات در دو حوزه محرومین و عمرانی خبر داد و افزود: از این مبلغ ۱۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال برای کمک به محرومی جامعه هزینه خوداهد شد و الباقی برای برای انجام پروژه های عمرانی در محل های جمع اوری هزینه می شود.

انتهای پیام/