همیشه حضور مسئولان سطح بالای کشوری در یک شهرستان می تواند سرمنشا اتفاقات خوب و ثمر بخشی باشد ،چرا که صرف این حضور می تواند با مطرح شدن مشکلات حوزه کاری مسئول مربوطه بدون واسطه و بادیدن مشکلات موجود از نزدیک توسط مسئول روند بررسی و رفع آنها سرعت پیدا کند .

همیشه حضور مسئولان سطح بالای کشوری در یک شهرستان می تواند سرمنشا اتفاقات خوب و ثمر بخشی باشد ،چرا که صرف این حضور می تواند با مطرح شدن مشکلات حوزه کاری مسئول مربوطه بدون واسطه و بادیدن  مشکلات موجود از  نزدیک توسط مسئول  روند بررسی و رفع آنها سرعت پیدا کند .

 

خبر سفر وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به سبزوارکه پس از شهرستانهای کاشمر و تربت حیدریه مستثنی از این موضوع نخواهد بود و با توجه به مشکلات موجود در این حوزه می تواند روند حل مشکلات را سریع تر به نتیجه برساند.

 

اما موضوعی که بی شک در حل مشکلات تاثیر گذار تر خواهد بودوفاق و همدلی مسئولان سبزوار دربرخورد با مسئولان کشوری و همچنین مطرح کردن مشکلات به گونه ای که این همدلی امتیاز مثبتی شود برای حل مشکلات موجود .

 

متاسفانه  چندی است که این روند همدلی در بین مسولان سبزواری دیده نمی شود و این موضوع در رفتار و گفتار آنها به خوبی مشاهده می شود ،همزمان با انتشار خبر سفر وزیر کار به سبزوار پیام هاو عکس هایی در کانال های تلگرامی  هر کدام از نمایندگان سبزوار انتشار پیدا می کند که گویا درصدد القای این موضوع به مخاطب هستند که وزیر با تلاش و دعوت انها به این  سفر آمده است.

 

دیدن این رفتار برای بار اول نیست که از نمایندگان و مسولان سبزوار سرمی زند و هرکدام  سعی کرده اند تا تنها تلاش خود را منشا یی برای حل مشکلات مختلف سبزوار بدانند.

 

این اختلافات به حدی است که یکی از نمایندگان در آخرین نشت خبری خود بر این موضوع صحه گذاشته و از مخالفت برخی مسئولین برای ارسال نامه های درخواست به مسولان و وزرا با امضای هردو نماینده ودیگر مسئولان مربوط خبر داد.

 

چندی قبل نیز نامه یکی از نمایندگان به فرماندار در موضوع حادثه قنات و کم کاری وی با  انتشار وسیع  در سانه ها این موضوع را تایید کرد، هرچند علی رغم انکار مسئولین در سخن رفتار آنها گویا این اختلافات است، اختلافاتی که بدون شک ثمری برای شهرنداشته و بیشتر سبب عقب نگه داشته شدن شهر در زمانی است که شهرهای دیگر به سرعت به روند رو به جلو خود ادامه می دهند.

 

هرچه هست آمدن مسئولانی در سطح وزیر به شهرستان در صورت رویه وحدت می تواند مشکلات را زود ر و بهتر به نتیجه مثبت برساند.

 

انتهای پیام/