پیشکسوت هنر تعزیه خوانی کشور: تعزیه خوانی هنری است که می توان با استفاده از آن پیام عاشورا به عرصه های بین المللی رساند.

 

محمد گیوه کش در گفت و گو با بصیر سبزواربا بیان اینکه هنر ابزاری است که می توان با آن پیام ها و فرهنگ خود را در تمام جهان به نمایش گذاشت اظهارداشت: زبان هنر تاثیر فراونی در بین مردم دارد و ارائه تصویر از مظلومیت های امام حسین (ع) در صحنه کربلا به وسیله هنر تعزیه خوانی می تواند نقش مهمی در بیان حقایق کربلا در بین مردم جهان داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه های بین المللی و اجرا دربیم مردم و جوامع  اروپایی که شاید هیچ گاه ازوقایع  کربلا مطلبی را نشنیده اند  ادامه داد: تاثیراجرای این هنر برای این افراد  گونه ای است که پس از این اجراها بسیاری از افراد را به تحقیق در ابن خصوص وادار کرده است.

گیوه کش در ادامه به برخی از مشکلات هنرمندان این عرصه اشاره کرد و افزود: متاسفانه هیچ حمایتی دولتی به عنوان یک هنر آیینی در این حوزه  نمی شود.

این هنرمند تعزیه خوان با اشاره به اینکه تمام حمایت ها از هنر تعزیه خوانی به صورت مردمی است تاکید کرد: دولت توجه خاصی برای حفظ و نشر این هنر در داخل و خارج از کشور نداشته است.

وی همچنین با بیان اینکه نبود مرجع مشخص سبب بروز برخی مشکلات در این عرصه می شود تاکید کرد: استناد به مقاتل و تلفیق آنان با زبان موسیقی و هنرهای نمایش به بیان اتفاقات روز عاشورا می کند که نبود نظارت در چند ساله اخیر سبب ورود برخی نسخه های دور از واقعیت در اجراها شده است.

گیوه کش با اشاره به اینکه در تعزیه خوانی هنرهای موسیقی بیان شعر با هم تلفیق می شود تاکید کرد: خواستگاههای تعزیه در کشور نظیر اراک قزوین سبزوار سبک های رسمی دارند که هرکدام با شیوه های تعزیه خوانی می کنند.

انتهای پیام/