مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان گفت: اولین گام برای ایجاد سالن تشریح در سبزوار تامین زمین مورد نیاز برای ساخت این بنا است.

به گزارش بصیر سبزوار،آریا حجازی در مراسم تودیع و معارفع رئیس پزشکی قانونی سبزوار با بیان اینکه ایجاد سالن تشریح در سبزواربه عنوان مطالبه چند ساله مردم این شهرستان نیازمند عزم جدی مسئولین در تامین زمین مور نیاز است تصریح کرد: پس از واگذاری زمین برای این مجموعه ردیف اعتباری برای احداث سالن ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه کمبود اعتبارات عمرانی مهمترین عامل برای ایجاد سالنهای تشریح در سطح استان است ادامه داد: شهرستان های سبزوار تربت حیدریه قوچان و نیشابور به دلیل همین کمبود اعتبارات تا کنون از امکان بی بهره بوده اند.

حجازی در ادامه با اشاره به اینکه در پنج ماه نخست سال جاری بیش از سه هزار و ۷۰۷ نفر به ژزشکی قانونی در سطح استان خراسان مراجعه کرده اند ادامه داد: ۸۰ درصد از این مراجعات مربوط به نزاع و جرح بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی همچنین با اعلام آمار مراحعات به پزشکی قانونی در استان تاکید کرد: متاسفانه ۵۰ درصد از مراجعات نزاع و جرح را بانوان جامعه تشکیل داده اند.

وی همچنین یکی دیگر ا عوامل مراجعه به پزشکی قانونی را همسر آزاری عنوان کرد و افزود: در خصوص همسر آزاری تنها در سبزوار ماهانه ۴۵ مورد مراجعه به مرکز پزشکی قانونی ثبت شده است.

حجازی در ادامه به کمبود پزشک در این سازمان اشاره کرد و افزود: متاسفانه نبود نیروی انسانی در این سازمان از دیگر مشکلات است که این مشکل سبب شده است یک پزشک پزشکی قانونی در سبزوار وظایف هشت نفر را انجام دهد.

 

انتهای پیام/