رئیس مرکز بهداشت سبزوارگفت: بیش از 86 خانه های بهداشت به سامانه سیب در سبزوار  دسترسی است.

 

به گزارش بصیر سبزوار،فاطمه نوده در همایش تجلیل از بهورزان نمونه سبزوار با بیان اینکه درحال حاضر ۱۰۰دردصد آمارهای بهداشتی در خانه های بهداشت در سیستم سیب ثبت می شود اظهاداشت: بیش از ۸۶دردصد از مراکز خانه های بهداشتی به صورت آنلاین امار خود را ثبت کرده و دیگر مراکز نیز با تاخیر کوتا این مار را در سامانه به ثبت می رسانند.

 

وی با بیان اینکه ۱۹۴خانه بهداشت در حوزه علوم پزشکی سبزوار فعال هستند ادامه داد: ۳۰۶بهورز امورات بهداشتی مربوط ساکنین روستا ها و مناطق را انجام می دهند.

 

وی در ادامه به تقدیر سازمان بهداشت جهانی از ایران به سبب افزایش ضریب بهداشتی و کاهش مرگ و میر مادران باردار ادامه داد: زحمات بهورزان به عنوان افرادی که خط مقدم عملیات بهداشتی حضور دارند باعث این ارتق شده است.

 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در ادامه با اشاره به اینکه در راستای طرح تحول سلامت بیش از ۲۲ خانه بهداشت با عمر بالای ۲۵سال بازسازی ومرمت شده است تاکید کرد: این مراکز به صورت ۱۰۰درصد از لحاظ فنی تجهیز شده اند.

 

نوده در ادامه با اشاره به اینکه ۳۰۶بهورز به صئرت تام وقت در خانه ای بهداشت حضور دارند تاکید کرد: یکی از مهم تریم اولویت های بهداشتی نهادینه کردن شعار پیشگییری است که باید با فعالیت های شبانه روزی این امر محقق شود.

انتهای پیام/