مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سبزوارگفت: غلبه بر تاثیرات خانواده مهم ترین هدف دشمن در عرصه جنگ نرم است.

 

حجت الاسلام حسین علیپور در گفت و گو با بصیر سبزواربا اشاره به تاثیرات تربیتی خانواده سالم بر فرزندان و جامعه تاکید کرد: آنچه امروز دشمن بر ان تمرکز کرده و سعی در تخریب ان دارد نهاد مقدس خانواده است.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات جامعهدر درون خانواده ها رقم می خورد ادامه داد: تربیت صحیح فرزندان در خانواده سبب می شود تا بسیاری از آسیب های اجتماعی ایجاد نشده و یا به زودی و با کم ترین هزینه حل شود.

علیپور در ادامه با اشاره به اینکه خانواده مهم ترین و موثرترین جایگاه برای تشکیل هویت و شخصیت یک فرد است تاکید کرد: افراد به مثابه آجرهای ساخت یک جامعه هستند که رفتار نا مناسب هرکدام ازآنها سبب بروز مشکل در جامعه و سرانجام تخریب آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمن با شروع جنگ نرم علیه کشور ما سعی در از بین بردن این نهاد مقدس در اسلام دارد تصریح کرد: کم رنگ کردن ارزش های خانواده در نظر جوانان یکی از اهداف مهم دشمن است که از این طریق رابطه عاطفی افراد با خانواده از بین رفته و انجام کارهای اشتباه وخلاف و دین و عرف به راحتی انجام دهند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سبزوار با اشاره برخی صحبت ها در خصوص تربیت فرزندان و سختی های ان ادامه داد: برای تربیت فرزندان ابتداباید خود در مسیر صحیح گام برداریم چرا که اولین الگو برای فرزندان افراد درون یک خانواده هستند.

وی در ادامه با اشاره به نکات مهم برای حفظ این کانون تصریح کرد: رعایت اصول معنوی و احترام منقابل از جمله اقدامات برای حفظ کانون گرم خانواده است.

وی استفاده از سبک زندگی اسلامی و توجه به نکات دینی را از دیگر مواردی دانست که در قوام پایه های خانواده موثراست و افزود: دوری از سبک زندگی غربی،مصرف گرای و انچه مانع سعادت اخروی می شود از دیگر نکات مهم برای حفظ این نهاد مقدس است.