معاون برنامه ریزی فرمانداری سبزوار از تعهد ایجاد 4هزار فرصت شغلی توسط دستگاههای سبزوار خبرداد.

به گزارش بصیر سبزوار حسن پارسی پور ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال سبزوار با بیان اینکه در سال جاری دستگاههای مرتبط با حوزه اشتغال شهرستان تعهد ایجاد ۴هزار فرصت شغلی را داده اند اظهارداشت: ۹دستگاه اجرایی شهرستان در ایجاد این تعداد فرصت شغلی سهیم هستند.

وی با بیان اینکه بش از نهصد و ۲۱فرصت شغلی از ابتدای سال در سبزوار ایجاد شده است تصریح کرد: برای این تعداد فرصت شغلی مبلغ ۵۷میلیارد ۳۰میلیون ریال تسهیلات به افراد پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه سبزوار نرخ بیکاری در سبزوار ۹/۱۰درصد بوده و در رتبه سیزدهم استان قرار دارد تاکید کرد: برای کاهش این نرخ نیازمند هماهنگی و هم افزایی دستگاهای مرتبط با حوزه اشتغال هستیم.

پارسی پور همچنین از تقاضای ۱۰هزارو ۶۰۰نفر متقاضی کار در سبزوار خبرداد و افزود: ایجاد ماغل زود بازده و خانگی یکی از راههای مهم برای کاهش این تعداد افزاد جویای کار است .

معاون برنامه ریزی فرمانداری سبزوار در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۳میلیارد ۶۰۰میلیون ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی بع سبزوار اختصاص یافته تاکید کرد: ادارات و نهاد ها در حال حاضر مشغول معرفی افراد واجد شرایط به بانک های عامل هستند .