مدیر اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سبزوار گفت: یکی از مهمترین اولویت های کاری تهیه برنامه جامع فرهنگی، هنری برای سبزوار است.

به گزارش بصیر سبزوار،رضا پرستش در نشست هماهنگی تهیه برنامه جامع فرهنگی، هنری و ورزشی با بیان اینکه جلب رضایت مردم و ارتقا سطح هنری و فرهنگی در برنامه ها یکی از اولویت های شهرداری است اظهارداشت: تهیه برنامه جامع فرهنگی، هنری برای سبزوار دردستور کا رقرار گرفته است.

 

وی با اشاره به برگزاری برنامه های هرعنگی و هنری که در سال های اخیر با مشارکت شهردای و یا به تنهایی توسط شرهدای صورت گرفته است تصریح کرد: سعی خواهد شد با تهیه این برنامه جامع بر تعداد و افزایش سطح این برنامه ها افزوده شود.

 

مدیر اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سبزوار رضا پرستش با بیان اینکه  نگاه فرهنگی شهردار و نظر مساعد اعضای شورای اسلامی شهر این روند ادامه خواهد یافت تاکید کرد: از جمله موارد ی که در تهیه برنامه جامع فرهنگی هنری در نظر گرفته خواهد شد تقویت باورها و ارزش های خطه سربداران و رضایتمندی مردم فرهنگ دوست سبزوار گام های رو به جلوی برداشته شود.

 

مشاور فرهنگی شهردار سبزواردر این نشست با بیان اینکه همدلی دستگاههای نتولی فرهنگ در شهرستان یکی از مهم ترین فاکتورها برای انجام هرچه بهتر برنامه های فرهنگی است تاکید کردک برای انجام برنامه های هدفمند فرهنگی باید هم افزایی و هم گرایی بین این دستگاه ها ایجاد شود.

 

سید محمود صابر در ادامه با اشاره به اینکه توجه به فرهنگ بومی سبزوار نباید از ذهن ها دور بماند تصریح کرد: ارتباط و تعامل با هنرمندان این کهن شهر برای ارتقای برنامه های فرهنگی و هنری این شهر امری ضرروری است.

 

انتهای پیام/