همزمان با عید غدیر خم اجتماع بزرگ غدیریون در سبزوار برگزار شد.

به گزارش بصیر سبزوار همزمان با عید ولایت اجتماع بزرگ غدیریون با هدف بزرگداشت عید غدیر و اطعام هشت هزار نفر از محبان امیر المومنین در سبزوار برگزار شد.