مسئول سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی گفت: شناسایی هنرمندان و خلق آثار هنری در تراز انقلاب اسلامی مهم ترین وظیفه این سازمان است.

 

سیدجواد کمالی در گفتو وگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه امروزه باید ارزش های ومبانی انقلاب را از طریق حوزه های مختلف هنر به دنیا شناساند اظهارداشت: وظیفه اصلی سازمان بسیج هنرمندان شناسایی هنرمندان و خلق آثار هنری در تراز انقلاب اسلامی برای معرفی آن است.

وی با اشاره به برخی تولیدات فیلم و سرود های انقلابی از ابتدای پیروزی تا کنون تصریح کرد: متاسفانه آنگونه که باید به هنر انقلاب توجه نشده و این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.

 

کمالی در ادامه با بیان اینکه شناسایی هنرمندان متعهد و مستعد و آموزش این افراد می تواند تا حدودی فاصله ایجاد شده را پوشش دهد تاکید کرد: بسیج هنرمندان با ساماندهی هنرمندان متعد ارائه موضوعات و آموزش های متناسب سعی خلق آثار هنری تراز انقلاب قابل ارائه در جشنواره های ملی و بین المللی دارد.

 

مسئول سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه سازمان بسیج خراسان رضوی در راستای معرفی اثار هنرمندان بسیجی در حوزه های مختلف اقدام به برگزاری ۲۳جشنواره کرده است ادامه داد: از دیگر اقدامات این سازمان حمایت از هنرمندان درراستای برگزاری نمایشگاههای مختلف توسط هنرمندان خواهد بود.

 

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مساجد الگویی و فعال کردن ظرفیت مساجد در حوزه های هنری عنوان کرد: مسجد پایگاه اصلی کارهای فرهنگی است که باید به درستی از این ظرفیت استفاده شود.

 

کمالی با بیان اینکه متاسفانه پس از اتمام جنگ بسیاری از هنرمندان و افراد مستعد از مسجد به عنوان یک پایگاه فرهنگی فاصله گرفته اند تصریح کرد: از جمله اهداف این طرح ایجاد ارتباط بین هنرمندان و مساجد و استفاده از تجربایت این افراد  تربیت هنرمندان با افکار انقلابی است.

 

انتهای پیام/