کشتارگاه دام سبزوار همزمان با عید سعید قربان در سبزوار فعال بود.