رییس امور هیات علمی و جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کمبود ۹ هزار  عضو هیات علمی در حوزه تخصصی مواجه هستیم.

به گزارش بصیر سبزوار سید علی حسینی شب گذشته در مراسم روز پزشک در سبزوار با اشاره به توسعه رشته های تخصصی، فوق تخصصی و افزایش مقاطع دکتری، دانشگاههای علوم  پزشکی اظهار داشت: این افزایش همراه با جذب هیئت علمی نبوده وسبب شده تا کشور با کاهش ۹هزار نفری در هیئت علمی مواجه شود.

وی با بیان اینکه در راستای جذب و تامین نیروی انساتی در هئیت های علمی در چهار سال گذشته به طور میانگین  سالانه یک هزار و ۲۰۰نفر جذب هیئت علمی شده اند تصریح کرد: در سال جاری نیز هزار و۵۰۰نفر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور جذب خواهند شد.

وی با بیان اینکه در رشته های تخصصی رابطه استاد و دانشجو در مقاطع رشته های علوم بالینی تخصصی و فوق تخصصی وهمچنین رشته های پرستاری ومامایی ضرورت بیشتری حس می شود تاکید کرد: سعی خواهد شد در این مرحله از جذب توجه بیشتری به این رشته ها خواهد شد.

حسینی در ادامه به فعالیت ۱۸ هزار هئیت علمی در دانشگاه های وزارت بهداشت اشاره کرد وافزود: چهار هزار نفر از این اعضا اساتید در حال تحصیل با تعهد خدمتی هستند که بعد از پایان تحصیل در دانشگاه ها فعالیت خود را آغاز می کنند.

رییس امور هیات علمی و جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در راستای بین المللی کردن وایجاد ارتباط با کشورهای مختلف در حوزه پزشکی اقدام به جذب دانشجو از دیگر کشورها شده است.

وی با اشاره به توسعه دانشگاهها وامکانات وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر دویست  هزار دانشجو در ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند.

 

انتهای پیام/