مسول کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستانهای سبزوار ،داورزن وخوشاب گفت: کارکردهای فرهنگی مساجد مورد غفلت قرار گرفته است.

علیرضا رادمان در گفت وگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه مسجد در اسلام دارای جایگاه والایی است که در تمام زمینه ها دارای ظرفیت های فزاوانی است اظهار داشت: یکی از مهم ترین ظرفیت های مسجد در حوزه فرهنگ است که متاسفانه مورد غفلت و کج سلیقگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه واژه مسجد بیست و هشت بار در قرآن کریم ذکر شده و همچنین در بیان معصومین (ع) اشاره های فراوانی به جایگاه ویژه مسجد در دین اسلام شده است عنوان کرد:  درحال حاضر با غفلتها وکج سلیقه ها یی که صورت گرفته باعث شده ما برداشتی ناقص از مسجد و مسجدی داشته باشیم و نقش و جایگاه مسجد را در بعضی موارد به حد یک نماز خانه تقلیل دهیم در حالی که بعد از کارکرد عبادی، کارکرد فرهنگی مهمترین کارکرد مسجد است.

رادمان در ادامه به نقش مساجد پویا در افزایش سطح آگاهی جامعه در حوزه های مختلف اشاره کرد وافزود :باید تملم تلاش خود را صرف ارتقا سطح کنونی  مساجد کرده تا این سطح را به مسجد طراز اسلامی برسانیم.

مسول کانونهای فرهنگی وهنری مساجد شهرستانهای سبزوار ،داورزن وخوشاب با این توضیح کهمسجد طراز اسلامی مسجدی که اسلام راستین متولّد و متجلّیِ در خود را، به اوج کمال در امامت موعود می‌رساند عنوان کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد میتواند  یکی از گامهای اساسی و مؤثر در جهت رسیدن به این امر مهم باشد ،
وی بیان کرد : کانون های فرهنگی هنری مساجد  ماموریت عمران معنوی مساجد، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، موضوع خانواده به عنوان نظام زن و خانواده در بستر مسجد، موضوع جمعیت، بصیرت افزایی و کارآفرینی فرهنگی  را باید در دستور کار خود قرار دهند

رادمان اضافه کرد تنها راه مقابله با تهدیدات دشمنان اسلام ، تقویت فرهنگ و اشاعه آموزه های دینی و فرهنگ اسلامی از طریق افزایش ساعت حضور درمساجد است و مطابق تعالیم دینی مسجد پویا بازوی کارآمد برای تحقق شایسته اهداف فرهنگ اسلامی در جامعه اسلامی  است.

درحال حاضر شهرستانهای سبزوار ،خوشاب و داورزن دارای ۱۳۰ باب کانون است .

انتهای پیام/