رئیس دادگستری سبزوارگفت: دست اندازی به عرصه انفال به صورت بسیار هوشمندانه و با روش های جدید از سوی افراد دارای ثروت و متصل به کانون های قدرت انجام می شود.

به گزارش بصیر سبزوار سید محمد حسینی شب گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان سبزوار با اشاره به اینکه دست اندازی و تجاوز به انفال از سوی افراد دارای ثروت و متصل به کانون های قدرت با روش های جدید و به صورت هوشمندانه در حال انجام است اظهارداشت: مدیران شهرستان در خصوص حراست از انفال باید به صورت جدی ورود کنند.

 

وی با بیان اینکه برای موفقیت در مبارزه با این افراد باید راه های نفوذ را که زمینه دست اندازی به انفال را فراهم می کند را ببندیم ادامه داد: این امر لازمه حرص و ولع مدیران در خصوص حفظ و حراست از اموال و بیت المال است.

 

رئیس دادگستری سبزوار ادامه داد: متاسفانه برخی از مدیران شهرستان به صورت چراغ خاموش در این عرصه هستند تاکید کرد: حراست از اموال و بیت المال دارای هزینه هاست و مدیران شهری باید این هزینه را پرداخت کنند واگردارای این روحیه نیستند شرعا جایگاه مسئولیت در حکومت اسلامی را غصب کرده اند.

 

حسینی در ادامه با اشاره به استفاده از روش های جدید منجاوزین به بیت المال تاکید کرد: متجاوزین امروزه پول های زیادی خرج می کنند تا بتوانند در ادارات مختلف یارگیری کرده و  روند کار خود را تسهیل کنند.

 

وی همچنین به اقدام برخی بانک ها در الزام دختران و پسران زیر ۱۸سال برای دریافت گواهی رشد از دادگستری اشاره کردو افزود: طبق قانون جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که افراد به ۱۸سال نرسیده اند ولی و قیم قانونی انها مسئول انجام امور مالی آنها است و این اقدام بانک ها کاری خلاف قانئن است.

 

رئیس دادگستری سبزوار با بیان اینکه بانک ها حق ندارند هزینه های اضافی را به خانواده ها تحمیل کنند ادامه داد: در خصوص این اقدام بانک چندین بار تذکراتی داده شده است و هرکس که این اقدام را انجام دهد مجرم خواهد بود.

 

انتهای پیام/