نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران اقدامات مناسب در برابر تحریم ها یجدید امریکا را انجام خواهد داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با بصیر سبزوار  در خصوص تصویب های جدید علیه ایران در کنگره آمریکاقطعا بی تاثیر خواهد بود اظهارداشت: ایران به طور قطع اقدامات متقابل را در برابر این تحریم ها انجام خواهد داد.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر روسیه و چین نیز با این اقدامات مخالفت کرده اند ادامه داد: برجام تنها با امریکا به امضا نرسیده و ۵کشور دیگر نیز در این مذاکرات حضور داشته اند و که متعهد به برجام هستند.

 

سبحانی فر در ادامه با اشاره به قراردادهای نفتی عنوان کرد: این تحریم ها بر قرار دادها تاثیری نخواهد داشت.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه در حال حاضربا تحریمهای ایران و روسیه موقعیت مناسب اقتصادی ایجاد شده است ادامه داد: باید از این موقعیت به نفع یک ائتلاف اقتصادی استفاده کرده و نگاهی به بازارهای روسیه و چین و آسیامیانه داشته باشیم.

 

اتنهای پیام/