رئیس اداره تامین اجتماعی سبزوار از رشد 69درصدی دریافت بیمه بیکاری در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبرداد.

به گزارش بصیر سبزوار،حسین تدارکات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری مبلغ ۲۳میلیارد و۷۲۵میلیون ریال حقوق بیمه بیکاری پرداخت شده است اظهارداشت: این رقم نسبت به مدت مشابه ۶۹درصد رشد داشته است.

 

وی با بیان اینکه تعداد مستمری بگیران این اداره نسبت به سال گذشته ۶٫۸ دهم درصد افزایش پیدا کرده است تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۷هزار و ۷۷۲نفر امار مستمری بگیران این اداره بود که در سال جاری این رقم به ۸هزار و ۴۴۲نفرافزایش پیدا کرده است.

 

وی با اشاره پرداخت های این اداره در قالب ها مختلف درمانی مستمری و غیره افزود:  مبلغ ۹۳۴ میلیارد و۸۹۶ میلیون ریال ارائه تعهدات بلندمدت شامل مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کار افتادگی در اداره سبزواربه تحت پوششان پرداخت شده است.

 

وی پرداخت این مبلغ را به بیش از ۱۳۷هزار و۴۳۴نفر تحت پوشش این بیمه عنوان کردو افزود: ازاین تعداد افراد ۱۵هزار و ۵۱۱نفر بیمه شده اصلی از خدمات بیمه ای این اداره استفاده می کنند.

 

تدارکات با شاره به راهکارهای تسهیل پرداخت حق بیمه کارفرمایان در راستای رونق تولید و اشتغال بیان داشت: ارائه راهکارهای تقسیط پرداخت چکی و برخی معافیت های بیمه ای از جمله این اقدامات است.

 

وی به ارائه خدمات الکترونیکی امکان ثدورو تمدید اعتبار دفترچه ها اشاره کرد و افزودک با فراهم شدن این شرایط ۱۵۶هزار ئ ۵۳۶ دفترچه در این اداه چاپ و تمدید اعتبار شده به گونه ای که ۱۰درصد مراجعات نیز کاهش پیدا کرده است.

 

انتهای پیام/