مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان داورزنگفت: نظارت استصوابی شواری نگهبان سبب قوام اسلامیت و جمهوریت در کشور ما شده است.

حسین رجبی درگفت و گو با بصیر سبزوار، با تاکید براینکه شورای نگهبان باعث قوام جمهوریت و اسلامیت نظام است اظهارداشت:تصریح کرد یکی از وظایف مهم شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی وا حکام اسلامی است .
 

وی با تاکید برشیوه نظارت  این نهاد که به صورت استصوابی است تصریح کرد: این شیوه نظارت با هدف نهایی حفظ آراء و پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام مقدسی است که به عنوان میراثی گرانبها از امام راحل و شهدای گرانقدر به همه ما سپرده شده است.
 

سرپرست دفتر نظارت وبازرسی انتخابات داورزن خاطرنشان کرد: طی۳۹ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور متوسط سالانه یک انتخابات در کمال صحتوسلامت برگزار شده است و این امر مدیون نظارت شورای نگهبان است.

 

رجبی با اشاره به تخریب های صورت گرفته در چند سال اخیر در خصوص شورای نگهبان ادامه داد: هدف دشمنان نابودی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامیاست و در راستای رسیدن به این هدف همواره نهادهای مهم و تاثیر گذار درنظام را مورد هجمه قرار د اده اند کهتخریب شورای نگهبان واعضای تاثیرگذار آن همواره از ابتدای انقلاب یکی از برنامه های دشمن در دستورکار انها قرار داشته است.

 

وی تصریح کرد : پروژه فشار برشورای نگهبان وتخریب فقهای این شورا نزد افکار عمومی یکی از اهدافی است که دردستورکار دشمنان خارجی نظام بوده و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیزپیگیری و اجرا شد .

 

مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان داورزن خاطر نشان کرد: علیرغم همه فشارها وهجمه ها ؛فقها وحقوقدانان شورای نگهبان در برابر خواسته های نامشروع وخلاف قانون مقاومت و ایستادگی کرده اند .
 

وی به بداخلاقی های صورت گرفته در خصوص شخص آیت الله جنتی در رأس اینشورا اشاره کردوگفت : طبق رهنمود های امام راحل ومقام معظم رهبری تخریب برخی نهادها و یا شخصیت های نظام جمهوری اسلامی توسط دشمنان نشانه تاثیرگذاری و اهمیت آنان در انقلاب و نظام است که اگر اینگونه نباشد دشمنان هم
به آنان کاری ندارند .

ا