رئیس بهزستی سبزوار گفت:  4میلیارد و 500میلیون تومان یارانه به مراکز تحت نظارت بهزیستی در سال پرداخت شده است.

 

به گزارش بصیر سبزوار، مرضیه کسرائی فر در همایش مناسب سازی معابر برای معلولین با بیان اینکه بیش از ۱۵۰مرکز با مجوز اداره بهزیستی سبزوار مشغول به فعالیت هستند اظهارداشت: در سال گذشته بیش از ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان مجموع یارانه دریافتی این اداره بوده که در به مراکز تابع پرداخت شده است.

 

وی با اشاره به مشکل ویژه معلولین و خانواده در خصوص تامین مسکن تصریح کرد: تا پایان سال ۳۰واحد از مسکن های معلولین اماده و تحویل مددجویان خواهد شد.

 

کسرایی تاکید کرد: برای تامین مسکن خانواده های دارای ۲معلول مبلغی معادل ۳۰میلیون تومان کمک بلاعوض صورت گرفته است.

 

رئیس اداره بهزیستی سبزوار در ادامه به راه اندازی دو مرکز اوتیسم و نگهداری از معلولین در سبزوار اشاره کرد و افزود: اجرای برنامه های حرفه اموزی در مرکز نگهداری معلولین با هدف ایجاد ارتباط موثر با جامعه از جمله فعالیت های مهم این مرکز خواهد بود.

 

کسرایی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار خانوار تحت حمایت های این سازمان در سبزوار وجود دارد تاکید کرد: بیش از ۱۸۰نوع خدمت توانبخشی به این خانواده ها ارائه می شود.

 

وی با اشاره به شعار امسال بهزیستی با عنوان محور مسئولیت و سلامت ادامه داد: بهزیستی در سال جاری ارائه خدمات توانبخشی با هدف ایجاد ارتباط موثر و قبول مسئولیت در جامعه اجرایی می شود.

 

 

کسرائی در ادامه ایجاد اشتغال مناسب با شرایط معلولین و توان جویان را از جملهمهم ترین اقدامات بهزیستی برشمردو افزود: در سال گذشته بیش از ۲میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی به عنوان تسهیلات در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

 

رئیس اداره بهزیستی سبزوار به خدمات این اداره در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کردو افزود: در این راستاو با هدف کاهش امار طلاق مراکز مشاوره با همکاری دادگستری راه اندازی شده که موجب پایین امدن آمارطلاق در شهرستان شده است.

 

انتهای پیام/