کارشناس مسئول مناسب سازی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: بیش از یک میلیارد و 400میلیون تومان اعتبرا در جهت مناسب سازی منازل مددجویان استان تخصیص یافته است.

حمیدرضا علیزاده در گفت وگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه مناسب سازی منازل مددجویان اولویت اول بهزیستی برای مناسب سازی است اظهارداشت: در سال جاری بیش از یک میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان اعتبار در راستای مناسب سازی منازل مددجویان تخصیص یافته که در بین شهرستان ها توزیع خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه این مبلغ برای کل سال گذشته تنها ۴۰۰میلیون تومان برای کل استان خراسان بود تاکید کرد: بیش از ۳۵۰میلیون تومان از این مبلغ برای سه ماه اول سال محقق شده و در اختیار شهرستان ها قرار گرفته است.

 

وی به اقدامات مناسب شهرداری سبزوار در خصوص مناسب سازی معابر شهری برای معلولین اشاره  و تاکید کرد: اجرای طرح های مناسب برای معلولین در اسن شهرستان سبب شد تا در تصمیم گیری ها برای تقسیم اعتبار سبزوار سهم بیشتری از مشهد داشته باشد.

 

علیزاده در ادامه با بیان اینکه مناسب سازی معابر شهری وظیفه شهرداری ها در هر شهر می باشد بیان کرد: اعتبار موجود تنها برای مناسب سازی منازل معلولین بوده تا افراد معلول بتوانند در منزل خود از امکانات ابتدایی بهره مند باشند.

 

وی با اشاره به اینکه مناسب سازی منازل تنها مختص به ساخت سرویس بهداشتی مناسب معلولین حرکتی نخواهد بود عنوان کرد: در این طرح پیش بینی های لازم برای مناسب سازی منازل افراد نابینا ،اوتیسم و دیگر معلولین که نیازمند امکانات خاص برای گذران زندگی هستند انجام شده است.

 

انتهای پیام/