معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: دلیل توقف احداث محور سبزوار به خوشاب عدم وجود بودجه استانی بوده است.

به گزارش بصیر سبزوارامیر امینی در بازدید از طرح های نیمه تمام وزارت راه در سبزوار با بیان اینکه هرساله تصادفات بسیاری در محور سبزوار خوشاب به علت عدم استاندارد جاده در این محور به وقوع می پیوندد اظهارداشت: اعتبار این پروژه از ملی به استانی منتقل شد ولی در به دلیل کمبود اعتبارات استانی تاکنون متوقف‌شده است.

 

وی با مهم بر شمردن احداث این جاده در کاهش امار تصادفات تاکید کرد:  محور سبزوار به سمت دوغایی جزء پروژه‌های طرح جامع حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود که برای این پروژه در قانون بودجه توجه شده بود.

 

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح در جدول ۲۰قانون برنامه بو بودجه موجود است تاکید کرد: سالانه اعتبار این محور اختصاص پیدا می کند.

 

امینی با بیان اینکه طرح های مطالعاتی این پروژه در مراحل انتهایی است تاکید کرد: وبر اساس توافق با سازمان برنامه‌وبودجه روند اجرایی پروژه در ردیف ملی قرار گرفته و برای تأمین منابع و روش چگونگی فعالیت برنامه‌ریزی می‌شود.

 

 

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی همچنین از تخصی اعتبار ۲هزار میلیاردی دو پروژه از بجستان به سمت بردسکن، بردسکن به سبزوار، سبزوار به دوغایی و دوغایی به لطف‌آباد خبرداد.