آیین رونمایی از کتاب هشت میلیتراز انقلاب با حضور جمعی از فرهیختگان علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی و مسئولین شهری در سبزوار برگزارشد.

به گزارش بصیر سبزوار، کتاب هشت میلیمتر از انقلاب خاطراتی علی میرقطبی فیلم ساز و تصویر برداری است که در اوج فعالیتهای مبارزاتی بر علیه رژیم طاغوت اقدام به ثبت لحظه ای ناب با اندک امکانات و دوربین هشتمیلیمتری خود می کند.

 

محمد اصغر زاده نویسنده این کتاب در این مراسم رونمایی با اشاره به اینکه برای انتخاب نام کتاب بر اساس همین فیلم های هشت میلیمتری که از صحنه های انقلاب گرفته شد است انتخاب شده است اظهارداشت: استفاده از کلیدواژه تداعی کننده انقلاب و مستنی است که درآن زمان ایجاد شده است.

 

وی با بیان اینکه در حوزه انقلاب و تاریخ آن آنچه مورد غفلت قرار گرفته است خاطرات توده مردم است تصریح کرد: انقلاب ما انقلابی مردمی است که که متاسفانه برای تاریخ نویسان هیچ گاه ان اهمیت را پیدا نکرده و انگونه که باید به آن پرداخته نشده است.

 

اصغرزاده در ادامه با اشاره به اینکه علی میرقطبی با تکیه بر توان خود و در شرایط حساس تاریخ و در اوج مبارزات توانسته است لحظات نابی را ثبت کند که در تاریخ انقلاب کم تر نظیر آن یافت می شود تصریح کرد: نمونه این گون هفیلم شاید تنها د رچند شعر بزرگ مانند تهران اصفهان یا مشهد دیده میشود.

 

وی در ادامه با اشاره به اهمیتی که ثبت خاطرات مردم عادی از مبارزات،جنگ و پشتیبانی های که در شهر ها برای جبهه انجام می شد دارد عنوان کردک متاسفانه با این وجود هنوز کتاب قبال اعتنایی از این فعالیت ها به چاپ نرسیده است.

 

انتهای پیام/