معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش سبزوار گفت: همزمان با آغاز تعطیلات 44 پایگاه اوقات فراغت در سطح شهر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

علی مهر آرا در گفت و گو با بصیر سبزوار با اشاره به لزوم غنی سازی اوقات فراغت دانشاموزان در ایام تعطیلات تابستان اظهارداشت: همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی بیش از ۴۴پایگاه در سطح شهرستان سبزوار فعالیت های خود را آغاز کرده اند.

مهرآرا با بیان اینکه اجرای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزن مهم ترین دستور کار در این ایام می باشدتصریح کرد: آموزش و پرورش آ با داشتن امکانات و بسترهایی ازجمله کانون‌های فرهنگی و هنری، دارالقرآن‌ها، سالن‌های ورزشی، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و فضای مدارس برنامه های متعددی در ایام تابستان برای دانش آموزان این شهرستان برگزار می کند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۴ پایگاه اوقات فراغت در سطح شهر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش سبزوار با بیان اینکه اجرای برنامه اوقات فراغت در زمینه اشتغال ، مهارت آموزی و کارآفرینی دانش آموزان موثر است ، افزود: براساس نیازسنجی در سطح مدارس شهرستان سبزوار برای برنامه های اوقاف فراغت دانش آموزان برنامه ریزی شده است.

مهرآرا با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی ، فقعالیت قرآنی و ورزشی برای دانش آموزان طی ایام تابستان ، بیان کرد: طی تفاهم نامه های متعددی با نهاد آموزشی سبزوار پس پایان دوره های آموزشی به دانش آموزان گواهینامه مهارت داده می شود.

انتهای پیام/