فرمانده سپاه ناحیه سبزوار گفت: اعراب منطقه سعی در به انزوا بردن مسئله فلسطین داشته و درحال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند.

امین اله مظلوم در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه امسال در حالی مراسم روز قدس را برگزار می کنیم که برخی کشورهای مرتجع سعی در عادی سازی روابط با اسرائیل دارند اظهارداشت: برگزاری روز قدس در موقعیت کنونی از اهمیت دوچندان برخوردار است.

 

وی با اشاره به اینکه برخی از کشورها که تا کنون ادعای حمایت از فلسطین و مقاومت در برابر اسرائیل را داشته اند امروزه در حال عادی سازی روابط با این رژیم هستند تاکید کرد: پروژه به انزوا بردن فلسطین توسط این کشورها کلید خورده و این مسئله براهمیت موضوع فلسطین افزوده است.

 

مظلوم در ادامه با بیان اینکه مواضع کشورهای عربی خلیج فارس به سکوت در برابر جنایات اسرائیل ختم نمی شود تصریح کرد: متاسفانه این کشور رابطه مخفی خود با اسرائیل را علنی کرده و برای این رابطه بایکدیگر مسابقه گذاشته اند.

 

فرمانده سپاه ناحیه سبزوار با اشاره به این کشورها مسئله ایران هراسی را جایگزین مسئله فلسطین کرده اند ادامه داد: خوش خدمتی های اعراب منطقه به اسرائیل به جایی رسیده که وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی اذعان می کند که دیگر ائتلاف عربی بر ضد اسرائیل وجود ندارد.

 

وی با بیان اینکه تروریسم و ترویج تفکر افراطی گری و تکفیری مسلمانان در منطقه را به خود مشغول کرده است تاکید کرد: در چنین شرایطی روز قدس دارای حال و هوای دیگری است و نسبت به سال های گذشته متمایز است.

 

وی با اشاره به اتفاقات روزهای اخیر تاکید کرد: باتوجه به شرایط موجود مسلمانان درسراسر جهان از جمله ایران فریاد استکبار ستیزی را یک صدا سر خواهند داد.

انتهای پیام/