رئیس اداره زندان و اقدامات تامینی سبزوارگفت: انتقال ساختمان زندان به خارج از سبزوار نیازمند 60میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش بصیر سبزوار،حسین کیوانلو در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه طرح انتقال زندان ها از داخل شهر به خارج از محدوده در حال اجرا است بیان داشت: برای اجرایی شدن این طرح در سبزوار نیازمند تخصیص ۶۰میلیارد تومان اعتبار می باشیم.

 

وی همچنین ادامه داد: با پیگیری های انجام شده توسط نمایندگان این طرح برای سبزواربه عنوان طرح ملی تعریف و تصویب شده است و اعتبار آن هم به صورت ملی تحقق خواهد یافت.

 

کیوانلو در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون این طرح چه میزان پیشرفت فیزیکی داشته است تاکید کرد: متاسفانه هنوز به بدوجه ای به سبزوار اختصاص نیافته است و برخی اقدامات اولیه با منابع داخلی به انجام رسیده است.

 

رئیس اداره زندان واقدامات تامینی سبزوار این طرح در زمینی به مساحات ۵۰هکتار اجرا خواهد شد تصریح کرد: ظرفیت این ساختمان ۲هزار نفر خواهد بود.

 

وی همچنین از تکمیل ساختمان زندان جوین با اعتبار ۴میلیارد تومان و ظرفیت ۲۵۶نفر خبر داد.

 

کیوانلو همچنین در پایان سیاست قوه قضائیه را کاهش مجازات حبس وحبس زادئی دانست.

 

وی همچنین از اجرایی شدن مراسم جشن گلریزان در سبزوار خبر داد و افزود: در حال حاضر ۶۰زندانی جرائم غیر عمد در حبس به سر می برند که با کمک خیرین می تواننداز بند رهایی یابند.

 

کیوانلو با تاکید بر اینکه در راستای کاهش این نوع محکومین اقدامات فرهنگی در سبزوارانجام شده است تاکید کرد: ایجاد تخفیافت ویژه برا یموتور سیکلت های فاقد بیمه شخص ثالث از جمله این اقدامات است.

 

انتهای پیام/