مدیرجهاد کشاورزی سبزوار گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 5هزار هکتار از اراضی سبزوار به سیستم آبیاری کم فشار مجهز شوند.

به گزارش بصیر سبزوار، مدیرجهاد کشاروزی در این مراسم با بیان اینکه طرح های آبیاری کم فشار در زمین هایی به مساحت ۵۴ هکتار و ۹۳ هکتار به ترتیب با اعتباری بالغ بر ۲۰۰میلیون و ۳۲۷میلیون تومان انجام گرفته است اظهارداشت: ۸۵دردصد از این اعتبارات توسط دولت و به صورت بلاعوض به بهره برداران اعطاشده و مابقی مبلغ آورده کشاورزان می باشد.

 

وی با بیان اینکه در این روش آب از محل چاه توسط لوله به زمین های کشاورزی منتقل می شودتصریح کرد: اولین مزیت این روش کاهش هدررفت آب به میزان ۳۵درصد است که با جلوگیری از تبخیر اب و بازگشت مجدد به زمین انجام می شود.

 

برغمدی بابیان اینکه اجرای این طرح ها در راستای عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی است گفت: در مزارع اجرای طرح ۱۵نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند که با افزایش آب رسانی در بهره وری محصولات تاثیر بسزایی دیده خواهد شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار در ادامه با بیان اینکه رویکرد وزارت خانه در سال جاری استفاده بهینه از منابع آبی است تاکید کرد: در حال حاضر یک هزار پرونده در دست مطاله و ۲هزار و ۵۰۰پرونده نیز در دست نقشه برداری است.

 

وی با اشاره مهم بودن اجرای طرح های انتقال آب ادامه داد: با توجه به اعتبارات پیش بینی می شود در سال جاری ۵هزار هکتار از اراضی توسط این سیستم آبیاری شده که این رقم معادل دوبرابر از آغاز طرح تا کنون است.

 

انتهای پیام/