عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات در خراسان رضوی گفت: متخلفین در انتخابات در هر مقامی باید به مراجع قضایی معرفی شوند.

حسین مقصودی در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته مختص به یک شهر نبوده است اظهارداشت: در پی شکایات و اعتراضات بازشماری ۱۵۰صندوق در مشهد و ۵۰صندوق در نیشابور اغاز شده است و همچنین هیئت ویژه رسیدگی به تخلفات به سبزوار نیز اعزام شده اند.

 

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به رسیدگی های انجام شده بیان داشت: تا کنون مدرکی در خصوص ابطال انتخابات در هیچ شهری به دست نیامده است.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است با بازشماری و بررسی ها تغییری در نتیجه انتخابات حاصل نشود تاکید کرد: با اثبات تخلف در انتخابات هرفرد در مقام و جایگاهی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

 

مقصودی همچنین به ابطال یک صندوق در قدم گاه اشاره کرد و افزود: با ابطال این صندوق نتیجه انتخابات در این شهر دچار تغییرات شده است.

 

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه رعایت حق و لناس و صیانت از آرا مردم یکی از مهمترین دغدغه ها اعضای هیئت نظارت ست تاکید کرد: مسئولین امر باید تمام تلاششان را انجام دهند تا مردم با ارامش خاطر در انتخابات شرکت کنند.

 

انتهای پیام/