سید رضا امیری صالحی، همزمان با اولین سالگرد وفات پدر شعر انقلاب ایران پیامی را ارسال کرد که متن پیام به شرح ذیل می باشد:

سید رضا امیری صالحی، همزمان با اولین سالگرد وفات پدر شعر انقلاب ایران پیامی را ارسال کرد که متن پیام به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

هنر شعر، از هنر های دیرین و ریشه دار این سرزمین است و زمانی که این هنر در مسیر دفاع از ارزش ها و باور های دینی و ملی قرار می گیرد، آثار ماندگار و تاثیراتی شگرف می آفریند.

شعر فارسی علاوه بر بیان احساس و  زیبایی اندیشه و فرهنگ ایرانی اسلامی، در طول یکصد سال گذشته در روشنگری مردم ایران نقش بی بدیلی داشته و با اغاز نهضت معمار کبیر انقلاب امام خمینی ره در خرداد ۱۳۴۲ این بیداری و اگاهی بخشی جلوه و نمود دو چندانی یافت.

در خاطرات روزهای پیروزی انقلاب اسلامی نجوای (خمینی ای امام) همچنان به گوش میرسد و از یاد ها فراموش نخواهد شد و خالق این اثر، مرحوم سبزواری نام و یاد خود را در دفتر شعر انقلاب اسلامی برای همیشه ثبت کرده است.

شعر متعهد، در سالهای پس از انقلاب حرکتی رو به رشد داشته و به سرمایه ای بی بدیل و موثر در عرصه ادبیات تبدیل شده است و ازین رهگذر اثار ارزشمندی فراهم امده است.  در سالهای اخیر جوانان مومن با انگیزه و نو اندیش با سرودن اشعار اگهی بخش در خدمت مکتب اهلبیت علیه السلام  و ارمان های انقلاب اسلامی روح تازه ای به کالبد شعر متعهد دمیده اند.

بی تردید نقش مرحوم استاد حمید سبزواری و بزرگان عرصه شعر انقلاب  در تربیت  نسل جدید شاعران و خلق مضامین نو و انتقال مفاهیم روز انکار ناپذیر است.

در روزهای دشوار انقلاب، دوران سخت دفاع مقدس ایام سازندگی ایران اسلامی و دوره تثبیت مردم سالاری دینی این شعر و ادبیات معرف افزای انقلابی بوده است که با زیور زیبایی خاطرات ان روزهای سخت مختلف دهه های اخیر را به ثبت رسانده است.

رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی) در کنار اشراف و احاطه به عرصه فرهنگ، نسبت به عرصه شعر به ویژه شعر متعهد و شعر مقاومت همواره رهنمود های راهگشا بیان نموده اند که سرمشق و الکو همه شاعران جوانی است که به این حوزه علاقه مند و دغدغه مند هستند.

امروز بیش از هر زمان دیگری به استفاده از زبان هنر به ویژه شعر متعهد  برای بیان ارزش ها و گزارش ها رخداد های کشور و جهان پیرامون نیاز داریم.

به همه حاضران در مراسم نخستین سالگرد حمید سبزواری درود می فرستم و از دست اندر کاران این نشست سپاسگذاری می نمایم.

از خداوند متعال علو درجات برای مرحوم استاد حمید سبزواری مسالت دارم و امید وارم راه ان بار سفر کرده پر رهرو باشد.

سید رضا صالحی امیری