ملت ایران دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود؛ این ترقه‌بازی‌هایی هم که امروز شد، این‌ها هم در اراده‌ی مردم تأثیری نخواهد گذاشت.

برای دریافت کلیک نمایید

برای دریافت نسخه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید