رئیس اداره تبلیغات اسلامی سبزوار گفت: 200مبلغ در و مبلغه در ماه مبارک رمضان به روستاهای سه شهر سبزوار داروزن و خوشاب اعزام خواهند شد.

به گزارش بصیر سبزوار، حجت الاسلام سید محمد جواد سجادی نژاد در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکهپیش بینی شده است در ماه رمضان بیش از ۲۰۰مبلغ و مبلغه به روستاهای سه شهرستان اعزام خواهند شد اظهارداشت: این تعداد روحانی با درخواست های که از روستاها به این اداره رسیده اعزام خواهند شد.

 

وی با اشاره به اینکه ۳۶ روستا در حال حاضر دارای روحانی مستقر طرح هجرت و ۱۰روستا از روحانی طرح هدایت بهره می برند تاکید کرد: برای تامین روحانی حدود ۳۰۰روستای تابع سه شهرستان مشکلی نبوده و درخواست تمام روستاها تامین می شود.

 

سجادی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه احداث و ایجاد خانه عالم مهم ترین شرط برای حضور روحانی مستقر در روستا است ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ روحانی به صورت بلند مدت و طرح هجرت در روستا ها حضور دارند و چند روستا نیز دارای خانه عالم می باشد که برای تعیین روحانی در نویت اداره کل استان قرار گرفته ایم.

 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی با بیان اینکه از اقدامات اداره تبلیغات اسلامی طرح شناسایی ملاها و روحانیون سنتی در روستاها است ادامه داد: براساس شناسایی های انجام شده روستاهایی که درخواست مبلغ در ماه های رمضان و محرم نمی دهند از این افراد در روستا استفاده می کنند.

 

انتهای پیام/