خاندان سعودی در سرتاسر خاورمیانه فرش قرمزی از خون کودکان یمنی, سوری و عراقی به راه انداخته تا هم خود به حکومت ننگینش ادامه دهد و هم ارباب از او رضایت داشته باشد.

در روزگاری که شبه روشنفکران بر بت امریکای متمدن سجده می کنند, “کابوی سرمایه دار” با “شیوخ شکم باره” رقص شمشیر می کند. نهادهای حقوق بشری نه کودکان یمنی و سوری و عراقی را “بشر” می دانند و نه “حقی” برایشان قائلند.

خاندان سعودی در سرتاسر خاورمیانه فرش قرمزی از خون کودکان یمنی, سوری و عراقی به راه انداخته تا هم خود به حکومت ننگینش ادامه دهد و هم ارباب از او رضایت داشته باشد. خاندانی که خادمین حریمین شریفین شکم و هوای نفس خود هستند! مگر نه این که روزگاری یزید بن معاویه را هم “امیرالمونین” می خواندند؟ سعودی ها “امیرالمونین هایِ میمون باز شراب خوارِ” عصر جدید هستند.

“برادران سعودی” کسانی هستند که اگر در برابرشان تسامح کنی خوزستان را فتح می کنند و “قادسیه ای” دیگر به راه می اندازند. ان وقت دیپلمات های مودب ما مجبورند باب “مذاکره” با “برادران سعودی” را باز کنند تا به همین خوزستان ما راضی باشند!

 

جای شگفتی است که روشنفکران وطنی همگام با امپراطوری خبری جهانی در برابر فجایع “یمن” سکوت کرده اند و حتی ایران را متهم می دانند! مگر نه این که روشنفکر رسالتی در برابر جامعه دارد؟ پس چرا چُنین سکوت دردناکی در برابر چُنین دردی؟ آیا همگان منتظرند تا فردی امر به “تَکرار”  کند تا در برابر “لیست وحشیانه ی جنایات سعودی ها” اعتراض کنند؟!

اتحاد شوم “اسلامِ شکمِ باره سعودی” با “ابرقدرتی کابوی های متمدن” و “زرسالارهای یهود” باعث به انزوا رفتن اسلام حقیقی می شود. اسلامی که با “شمشیر سعودی” به پیروزی نرسید, بلکه با “لا اله الا الله” به پیروزی رسید. “اسلام امریکایی” اسلامیست که به مردم “لا” می گوید و “اله” او هر چه باشد خدای یگانه نیست, زر است و زن است و شراب.

 

ای کاش شیعه چون ابوذر بود, فریادگر در برابر اسلامِ دروغینِ مدعیان. فریادگر در برابر فرش های قرمزی که “امیرالمونین های مستِ سعودی” با خون جوانان و کودکان بی گناه یمنی برای “کابوی متمدن” انداخته اند تا “رقص شمشیر” راه بیاندازند. شیعه بیشتر از هر زمانی “فریادگری” ابوذرها را می خواهد در برابر “اسلام دروغین”