نتایج انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سبزوار از سوی ستاد انتهخابات شهرستان اعلام شد.

به گزارش بصیر سبزوار؛، نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سبزوار بر اساس اعلام رسمی ستاد انتخابات و فرماندار سبزوار به شرح زیر است:

قربانعلی کل میشی ۱۹۶۰۲
علی اکبر فروغی ۱۶۱۰۳
علی اصغر محمدی ۱۲۳۹۱
زهرا بخشی ۱۲۰۴۴
علی ارغیانی ۱۱۲۱۷
مسعود پسندیده ۱۱۰۱۱
ذبیح الله آرمین ۱۰۶۹۳
کاظم کرامت ۱۰۳۴۵
حسین بروغنی ۱۰۳۱۳

بر اساس این اعلام مهدی مقصودی ۱۰۲۰۷ و جلال تعصبی ۹۹۸۰ به عنوان اعضای  علی البدل معرفی شدند.