رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: امروز مکتب اشرافی گری و رانت خواری در برابر مکتب امام خمینی (ره) ایستاده است.

حسین مقصودی در گفت و کو با بصیر سبزوار با بیان اینکه در ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی دشمن روبروی ما مشخص بود اظهارداشت: متاسفانه امروزه دشمن انقلاب مکتب اشرافی گری،رانت خواری و فساد شده است که مانند موریانه از داخل به جان انقلاب خواهد افتاد.

 

وی با بیان اینکه رکود بازار  و تعطیلی کارخانه ها سبب نا امیدی و ورشکستگی بسیاری از کاسبان و تجار شده است ادامه داد: را ه حل این معضلات تغییر دولت ۴دردصد ها به دولتی است که نگاه به اقتصاد مقاومتی داشته و می خواهد با تکیه برتوان داخلی کشور را اداره کند.

 

مقصودی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که درآینده تحلیگران زیادی از انتخابات ۲۹ اردیبهشت یاد خواهند کردو تاکید کرد: نباید این فرصت را برای پیشرفت کشور از دست داد.