عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: راه بزرگی کردن در نیا با کسانی که نگاهشان برای پیشرفت به غرب معطوف شده امکان پذیر نیست.

به گزارش بصیر سبزوار،محمد حسین صفار هرندی در همایش بصیرتی در سبزواربا بیان اینکه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۴۰۴تبدیل شدن به قدرتمند ترین کشور غرب آسیا از لحاظ سیاسی فرهنگی است اظهارداشت: برای بزرگی کردن و پیشرفت در این مسیر نمی اوتن به کسانی دل بست که حتی تولید آب خوردن را وابسته به رفع تحریم و کمک غربی ها می دانند.

 

وی با اشاره به اینکه اعلام خزانه خالی تنها دشمن را برای رسیدن به خواسته هایش مصمم و فشار های خارجی را بر کشور بیشتر کرد تصریح کرد: این گونه رفتارها سبب شد تا دشمن امتیازات لازم را در مذاکرات گرفته و ایران را در موضع ضعف قرار داد.

 

صفار هرندی در ادامه با بیان اینکه برخی بر سر ملت منت رفع سایع جنگ را می گذارند تاکید کرد: دشمن با دیدن حضور همیشه در صحنه مردم و برآورد خسارت های احتمالی از جنگ با ایران هیچ گاه فکر جنگ به ایران را هم نخواهد کرد.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رفتارهای اوایل دهه هشتاد در مطرح کردن طرح هایی نظیر گفتگوی تمدن ها باعث شد نام ایران را در کنار دو کشور دیگر به عنوان محور شرارت اعلام کنند ادامه داد: اینگونه رفتار و گردن کج کردن در برابر ابرقدرت ها است که باعث می شود سایه جنگ تا مدت ها بر سر ایران باشد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه اگر قرار باشد  آهنگ رشد جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب ایجاد شده ادامه پیدا کند تاکید کرد: برای ادامه این حرکت و آهنگ که همان رسیدگی به محرومین و ایجاد عدالت است باید همان معیارهای ابتدای انقلاب را پررنگ کرد.

 

صفار هرندی با بیان اینکه نمی توان با اشرافی گری و فساد به قله های پیشرفت دست یافت تاکید کرد: کسانی که علاوه برحقوق های نجومی برای خود پاداش های چند صد میلیونی مقرر می کنند هیچ گاه به فکر اصلاح فساد و نیستند چراکه خود برای بیت المال کیسه دوخته اند.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  خیل عظیم بیکاران  و مشکلات موجود را نشان از هدف گذاری اشتباه دولت  عنوان کردو افزود: تا زمانی که ما نمی توانیم سر لوحه کارها وسیاست های ما است و نگاه مان برای حل مشکلات به کمک غرب و وعده رفع تحریم ها باشد راه به جایی نخواهیم برد.

 

انتهای پیام/