نویسنده و کارشناس ادبیات پایداری گفت: متاسفانه برنامه دراز مدتی در حمایت از آثار و فرهنگ ادبیات پایداری در میان برنامه ها دولت دیده نمی شود.

نصرت اله محمود زاده در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه شهدایی که توانسته اند راه مبارزه با استکبار را طی کنند  دارای ظرفیت عظیم و بزرگی هستند: اظهارداشت متاسفانه در این سال ها برنامه بلند مدتی برای استفاده از این ظرفیت وجود نداشته تنها به اقدامات موقتی و بی تاثیر بسنده شده است.

وی با بیان اینکه حفظ و اشاعه فرهنگ جنگ تحمیلی و شهدا نیازمند اقداماتی بلند مدت و دارای افق باز است تاکید کرد: در مقام مقایسه تاثیراتی که اقدامات مادران شهدا در حفظ این فرهنگ داشته اند بسیار بیشتر و ماندگار تر از کارهایی است که تنها به صورت شعاری انجام گرفته است.

این کارشناس حوزه فرهنگ و ادبیات با اشاره به اینکه اگر سنگ محک ما نحوه آزادسازی خرمشهر و شهرهای دیگر باشد تاکید کرد: خواهیم دید که فاصله زیادی تا فرهنگ متعالی جنگ و شهدا داریم .

وی تنها بسنده کردن به انتخاب نام برای اتوبان ها و خیابان ها از بین اسامی شهدا را جفا به این گنجیه معنوی دانست و افزود: دست کم گرفتن این گنجینه آسیبی است که در این سال هابه  فرهنگ کشور زده تا کنون نیز ادامه داشته است.

محمود زاده با بیان اینکه امروز نسل جوان نیازمند تولید آثار فاخر از بین اتفاقات و عملیات های جنگ است تصریح کرد: چاپ کتاب و فروش های بسیار بالای آن در حوزه جنگ این نظر را که اینگونه کتاب ها از استقبال مناسبی برخوردا نیستند را باطل کرده است.

کارشناس حوزه فرهنگ به عدم الگو سازی مناسب  از بین شهدا برای جوانان و نسل نوجوان اشاره کرد و افزود: متاسفانه از نام شهدا تنها در حد استفاده برای رسیدن به مقامات و مناصب استفاده شده است و این ظزفیت انسان ساز مورد غفلت قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به برخی از حمایت های سطحی ارگان ها و نهاد های دولتی اشاره کرد و افزد: اینگونه حمایت ها بود و نبودشان انچنان تاثیری بر ارتقای سطح آثار نداشته است.

محمود زاده با اشاره به تاثیر اثرات فاخر در کل فرهنگ ادامه داد: تنها ۵تا ۱۰اثر فاخر مانند اثرات جلال آل احمد می تواند تاثیر خورد را بر این حوزه داشته باشد و برای همیشه در حوزه ادبیات ماندگار شود.