فعال حوزه فرهنگ و سینما گفت: چیزی که در این چند سال در حوزه فرهنگی از دولت دیده شده است سیاسی کاری محض بوده است.

امیر حسین جوانشیر در گفت و گو با بصیر سبزوار بابیان اینکه شرایط فرهنگی مردم در دولت یازدهم دچار ضعف شده است اظهارداشت: سیاسی کاری به ویژه در حوزه سینما و تئاتر به خوبی در این دولت قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه تنها چند اثر فاخر ارزشی در حوزه سینما در این چند ساله به چشم می خورد تاکید کرد: این اثرات نیز یا به صورت اقدامات خود جوش یا از طریق نهاد های مانند سپاه ،بسیج حوزه هنری و ..و بدون هیچ بودجه دولتی ساخته و تولید شده است.

جوانشیر با اشاره به تولید آثار سینمایی که بیشتر نگاه غرب گرایانه و همخوان با فرهنگ غرب است ادامه داد: متاسفانه ترویج فرهنگ غربی در این آثا به خوبی قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه دولت به عنوان سیاست گذار و ریل گذار اصلی برنامه های مختلف در کشور است تاکید کرد: مقوله فرهنگ نیز از این سیاست گذاری  مستنثنی نبوده و دولت هیچ اهتمامی برای تولید آثا ارزشی و منطبق بر ارزش های اسلامی انقلابی ندارد.

منتقد سینما با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی چیزی جز وادادگی فرهنگی از دولت شاهد نبوده ایم بیان داشت: متاسفانه بزرگترین فستیوال و جشنواره های مانند جشنواره فیلم فجر دیگر رنگ و بوی نماد های فرهنگی بومی و انقلابی خودمان را ندارد.

وی ادامه داد: بیشتر فیلم های ساخته شده در حمایت از دولت و یا با سیاه نمایی اوضاع دورنی کشور است که متاسفانه با حمایت های دولت به جشنواره های بین المللی راه پیدا می کنند.

جوانشیر در ادامه با بیان اینکه دریافت جایزه توسط اینگونه فیلم ها از جشنواره هایی که به صورت کامل توسط صهیونیست ها و هم پیماناش اداره می شود اهدای جایزه به کج فهمی مسئولین فرهنگی کشور است.

 

انتهای پیام/